Våpenvedlikehold

Våpenvedlikehold


For at du skal ha mest mulig glede av ditt våpen, er det viktig at det blir skikkelig vedlikeholdt.

Før våpenet tas i bruk anbefaler vi at du smører inn og metter treverket med stokkolje.
Siden gjentar du prosessen etter behov.

1. Hovedrengjøring av løpet:
Benytt kobberbørste med noen dråper renseolje (solvent), (løser opp kruttslam og annet belegg i løpet). La produktet virke noen minutter, før du gjentar 1. For hagler kan det med fordel brukes såkalte “tornado børster”.

   1.1
Puss rent med rengjøringshodet med tørr pusseklut.
Gjenta punkt 1 og 1.1 til pussefilla forblir ren.

Hvis du har mye kobbermantel/kruttslam, la renseolja virke lenger før du pusser rent.

   1.2
   Når løpet er rent, puss med en ren pusseklut påført smøre/lagringsolje (lubricant).
Trekk igjennom ca. 2-4 ganger.

   1.3
Dra igjennom noen ganger med en ny ren pusselapp for å fjerne overskudd av oljen.
Bruk gjerne ren pusseklut for å polere løpet.
Trekk igjennom ca. 20 ganger.

2. Rengjøring av våpendeler
Rengjør alle våpendeler ved å tørke av med en pussefille.
Påfør et tynt lag med våpenfett eller olje på våpenets metallflater.

 

Våpenfett og smøreolje reduserer friksjonene i løpet og på glideflatene, fyller porene og beskytter mot rust.

Det anbefales at våpnene ikke lagres i rom med høy luftfuktighet, f.eks soverom og fuktig kjeller.

Med ca. 5 års mellomrom kan du med fordel få en børsemaker til å gjennomføre ettersyn av våpenet.