VÅPENVEDLIKEHOLD

For at du skal ha mest mulig glede av ditt våpen, er det viktig at det blir skikkelig vedlikeholdt.

Før våpenet tas i bruk anbefaler vi at du smører inn og metter treverket med stokkolje.
Siden gjentar du prosessen etter behov.

1. Hovedrengjøring av løpet: Benytt kobberbørste med noen dråper renseolje (solvent),
(løser opp kruttslam og annet belegg i løpet). La produktet virke noen minutter, før du gjentar 1.
For hagler kan det med fordel brukes såkalte "tornado børster".

     1.1 Puss rent med rengjøringshodet med tørr pusseklut. Gjenta punkt 1 og 1.1 til pussefilla forblir ren.
Hvis du har mye kobbermantel/kruttslam, la renseolja virke lenger før du pusser rent.

     1.2 Når løpet er rent, puss med en ren pusseklut påført smøre/lagringsolje (lubricant).
Trekk igjennom ca. 2-4 ganger.

     1.3 Dra igjennom noen ganger med en ny ren pusselapp for å fjerne overskudd av oljen.
Bruk gjerne ren pusseklut for å polere løpet. Trekk igjennom ca. 20 ganger.

2. Rengjør alle våpendeler ved å tørke av med en pussefille. Påfør et tynt lag med våpenfett
eller olje på våpenets metallflater.

Våpenfett og smøreolje reduserer friksjonene i løpet og på glideflatene, fyller porene og beskytter mot rust.

Det anbefales at våpnene ikke lagres i rom med høy luftfuktighet, f.eks soverom og fuktig kjeller.

Med ca. 5 års mellomrom kan du med fordel få en børsemaker til å gjennomføre ettersyn av våpenet.